Tư vấn Đầu tư

CĐT hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư trong thời gian ngắn nhất với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và được sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý tỉnh.

Giấy chứng nhận đầu tư
Khắc dấu
Mã số thuế
Giấy phép xây dựng
Giấy phép lao động
Miễn phí dịch vụ hỗ trợ ban đầu (pháp lý, tuyển dụng..)
Miễn phí dịch vụ tư vấn và hỗ thông tin

Liên hệ ngay
Vosta Việt Nam
KCN Hàm Kiệm 1