Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 09/01, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các Sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Trong năm 2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ là cơ quan đầu mối trong việc theo dõi, nắm bắt tình hình, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đến đầu tư; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án; phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư, hợp tác trong nước và quốc tế được quan tâm triển khai thực hiện; trong năm 2023, đã thu hút thêm 09 dự án đầu tư mới (08 dự án đầu tư trong nước và 01 dự án đầu tư nước ngoài) với tổng vốn `đăng ký là 1.494 tỷ đồng và 3,6 triệu USD, diện tích đất 42,5 ha. Luỹ kế đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 88 dự án đầu tư, trong đó có 26 dự án nước ngoài và 62 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 16.910,18 tỷ đồng và 230,83 triệu USD, diện tích 290,12 ha; tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 38,1%.

Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, môi trường được thực hiện khá chặt chẽ theo quy định. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp khá ổn địnhdoanh thu trong năm 2023 của các doanh nghiệp đạt 9.150 tỷ đồng, tăng 7,6%; kim ngạch xuất khẩu 270 triệu USD, tăng 8% và nộp ngân sách Nhà nước 160 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Chính sách cho người lao động được các doanh nghiệp thực hiện khá tốt, không có đình công, khiếu nại, khiếu kiện đông người vượt cấp.

Tuy nhiên, nguồn lực về tài chính, kinh nghiệm quản lý, điều hành của một số chủ đầu tư hạ tầng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, bị động. Tiến độ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp còn chậm. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng vẫn còn nhiều khó khăn, kéo dài, nhất là vướng về xác định giá đất. Chưa có giải pháp hiệu quả để đôn đốc nhà đầu tư hạ tầng triển khai dự án theo đúng tiến độ.

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò đầu mối để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; quan tâm đầu tư hạ tầng ngoài khu công nghiệp; chủ động đôn đốc địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trong khu công nghiệp. Làm tốt hơn nữa công tác xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm vào các khu công nghiệp. Tập trung hoàn thành việc lập nhiệm vụ và quy hoạch chung Khu công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Hàm Tân – La Gi trình UBND tỉnh phê duyệt. Quan tâm chế độ chính sách đối với công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp; làm tốt công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cảm ơn chủ đầu tư các khu công nghiệp, các nhà đầu tư thứ cấp đã nỗ lực vượt khó trong năm qua để giải quyết việc làm cho công nhân, đóng góp cho ngân sách Nhà nước. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp chủ động hơn nữa trong việc cung cấp thông tin, kiến nghị các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các Sở, ngành tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh giải quyết kịp thời các vấn đề doanh nghiệp kiến nghị.

Nhân dịp này, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã tặng Giấy khen cho 06 doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh năm 2023.

Các doanh nghiệp nhận được Giấy khen của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

Bài viết Tương tự

Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1
Vosta Việt Nam
KCN Hàm Kiệm 1